Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 2 Slideshow Image 2
  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นคว้าวิจัยยาระดับโลก
ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติให้ดีขึ้น เราจึงได้
ทุ่มเทค้นคว้าวิจัย และพัฒนายาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ใน
การรักษาและป้องกันโรค นอกจากนี้เรายังได้ริเริ่มกิจกรรมต่างๆ
ที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์
ให้คนไทยเห็นความสำคัญในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพกาย
และจิตของตนเอง คนในครอบครัว และคนใกล้ชิด 
 
 
 

ไฟเซอร์เราฝึกอบรมผู้แทนเวชภัณฑ์ทุกคนให้พร้อมนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์อย่างถูกต้องแม่นยำ และยังเน้นเรื่องจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ โดยให้ผู้แทนเวชภัณฑ์ไฟเซอร์ทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและภายในประเทศ  ไม่ว่าจะเป็น
     หลักเกณฑ์ทางการขายและ
       การตลาดของสมาคมผู้วิจัย
        และผลิตเภสัชภัณฑ์
     กฎระเบียบทางธุรกิจว่าด้วยการ
       ปฏิบัติงานของไฟเซอร์
     นโยบายสากลเรื่องการมี
       ปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบวิชาชีพ
        ด้านสาธารณสุข
     ระเบียบปฏิบัติเรื่องการต่อต้าน
       การให้สินบนและทุจริตใน
       ระดับสากล
 
ตัวอย่าง  ข้อปฏิบัติที่เรายึดมั่น 
 
 
 
 

 
   
 

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยและผลิต ชีวเวชภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดกิจกรรมพิเศษ "รณรงค์เชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมป้องกันโรคปอดบวม" เนื่องในวันปอดบวมโลก (วันที่ 12 พ.ย. ของทุกปี) โดยสาเหตุของโรคปอดบวมที่พบบ่อยที่สุดคือเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนสำหรับกลุ่มเสี่ยง[28 สิงหาคม 2555]
‘ไฟเซอร์’ จัดสัมมนา “ทางเลือกใหม่ในการป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัสในผู้ใหญ่”

[29 พฤษภาคม 2555]
‘ไฟเซอร์’ ผนึกกำลัง ‘เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ’ เปิดตัว “โครงการเครือข่ายสตรี เพื่อชุมชนไทยปลอดบุหรี่”


สำหรับคนทั่วไป แอล-ดี-แอลโคเลสเตอรอล ( LDL-Cholesterol) หรือไขมันชนิดร้าย ควรน้อยกว่า 160 มก./ดล. ส่วนเอช ดี แอล โคเลสเตอรอล ( HDL-Cholesterol) หรือไขมันชนิดดี ควรมากกว่า 40 มก./ดล. วันนี้คุณไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วหรือยัง ?
Copyright © 2006-2007 Pfizer (Thailand) Limited. All rights reserved. Privacy Policy | Term of use | Site map | Web links